Tareq Taylor – Arbetsblad till Tillbaka till skolbänken

Meny
  • Övning
  • Lektionsupplägg
  • Fristående lektioner
  • Förklaringar
  • Övningar
  • Inspiration

Det här arbetsbladet kan användas som en del av undervisningen eller vid självstudier för att träna olika förmågor. Du kan själv anpassa innehållet så det passar ditt ämne och skolår. I bladet hittar du: Quizfrågor med facit, diskussionsfrågor, skrivuppgift och undersök mer.

Användarbild
Lära Nu

Filer

  • Tareq Taylor - Arbetsblad till Tillbaka till skolbänken.pdf-82351715163101.pdf